شنبه ٠٦ آذر ١٤٠٠
<< به وب سایت مطالعات همگروهی همدان خوش آمدید >>
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

مطالعه همگروهی بروسلوز همدان

بروسلوز یک بیماری باکتریال مشترک بین انسان و دام می باشد که در اثر تماس مستقیم و یا غیر مستقیم انسان با حیوانات آلوده یا محصولات لبنی آلوده منتقل می شود. تظاهرات بالینی در بروسلوز طیف وسیعی دارد از عفونت بدون علامت تا فرم‌های حاد، تحت حاد ومزمن را شامل می شود. بروسلوز کوکو باسیل گرم منفی بدون اسپور،  بدون کپسول و غیرمتحرک می باشد که انواع مختلف دارد و حداقل چهار نوع آن در انسان بیماری زاهستند که عبارتند از بروسلا ابورتوس، بروسلا سوئیس، بروسلا ملی تنسیس وبروسلا کانیس.

در بیماری بروسلوز، ایمنی هومورال و سلولی نقش اساسی دارد. میکروب بروسلا باکتری داخل سلولی است و در ریشه‌کنی بیماری در انسان فعالیت فاگوسیتوز سلول‌های پلی مرفونوکلئر و منونوکلئر از جمله ماکروفاژها نقش اساسی دارد. نقش فاگوسیتوزیس و ایمنی سلولی در بیماری بروسلوز ثابت شده است.

طبقه بندی بالینی بروسلوز به فرمهای تحت بالینی، حاد، تحت حاد ومزمن و لوکالیزه می باشد و بروسلا ارگانهای مختلف را درگیر می کند و با علائم غیر اختصاصی مثل تب، دردهای استخوانی، دردهای عضلانی، ضعف، تعریق، کاهش وزن، سردرد و... می تواند تظاهر کند. عود بیماری معمولا سه تا شش ماه بعد از قطع درمان اتفاق می افتد و معمولا ارتباطی با مقاومت آنتی بیوتیکی ندارد. بر اساس تحقیقات به عمل آمده بیماری بروسلوز در ایران اندمیک می باشد وشایعترین علت آن بروسلا ملی تن سیس می باشد. بروز بیماری در بعضی استانهای کشور مثل لرستان، کرمانشاه و همدان بالا گزارش شده است استان همدان با میزان بروز 7/31 به ازای هر صدهزارنفردر سال1387 و 7/36 در هر صد هزار نفر در سال 1389 و همچنین 9/62 و 4/81 به ازای هر صدهزار نفر به ترتیب در سال های 91 و92 جز استانهای با شیوع بالای بیماری بوده است. بطوری که در سال 1391 میزان بروز در کشور 21 مورد به ازای هر صدهزارنفر بوده است  که در استان همدان میزان بروز تقریبا سه برابر میزان بروز کشوری در همان سال بوده است. میزان بروز 4/170، 5/157، 130، 125، 1/121، 1/97، 87، 6/40 و 8/15  به ازای هر صدهزارنفر به ترتیب در شهرستانهای کبودرآهنگ، ملایر، فامنین،رزن، تویسرکان،نهاوند، بهار، اسدآباد وهمدان در سال 1392 بوده است. همچنین روند بروز بیماری در جمعیت عشایری، روستایی وشهری استان همدان به ترتیب  از4/135، 9/81 و3/15 به ازاری هر صدهزارنفر در سال 1387 به 9/564، 1/168 و8/21 به ازای هر صدهزارنفر در سال 1392 رسیده است که در نتیجه میزان بروز در جمعیت عشایری تقریبا چهار برابر و در جمعیت روستایی دو برابر شده است. در نواحی اندمیک درصد بالایی از بیماران مبتلا به بروسلوز بدون علامت هستند و کمتر از 10% موارد به دنبال عفونت در مراحل اولیه تشخیص داده می شود.

هدف اصلي

تدوین راهکارهای اجرائی جهت کنترل وکاهش بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی در استان همدان

 

اهداف فرعي:

1-     تعیین شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت انسانی و دامی  استان همدان

2-     تعیین فراوانی آلودگی میکروبی بروسلا در محصولات لبنی عرضه شده در استان همدان

3-      تعیین الگوی راههای انتقال بیماری در جمعیت انسانی در استان همدان

4-      شناسایی عوامل خطر ساز ابتلا به بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی در استان همدان

5-     تعیین شیوع گونه های بروسلا در جمعیت انسانی ودامی در استان همدان

6-      تعیین الگوی مقاومت دارویی گونه های بروسلا در جمعیت مبتلا به بروسلوز در استان همدان

7-     مقایسه روش های سرولوژی و کشت خون وPCR  جهت تشخیص قطعی بروسلوز در انسان

8-     بازنگری نظام مراقبت بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی در استان همدان

 

هدف كاربردي

 این مطالعه در تدوین راهکارهای اثر بخش جهت کنترل ، کاهش وپیشگیری بروسلوز در جمعیت انسانی ودامی در استان همدان می تواند موثر باشد.

 

اعضا و همکاران:

دکتر فریبا کرامت: مسئول راه اندازی مطالعه همگروهی بروسلوز همدان

پروفایل مطالعه همگروهی بروسلوز همدان

 


برنامه ثبت موارد اقدام به خودکشی همدان

طبق گزارش سازمان جهاني بهداشت ميزان مرگ ناشي از خودكشي 5/13 در هر صد هزار نفر در سال 2000 بوده و تا 16 در هر صد هزار نفر افزايش خواهد داشت. برآورد مي­گردد در دنيا در سال 2020 بيش از يك ميليون نفر به علت خودكشي خواهند مرد. 8/1 درصد از بار بيماري ها ناشي از خودكشي مي باشد. همدان در بين سه استاني است كه بيشترين ميزان خودكشي را در كشور داشته  و دومين علت مرگ­هاي زودهنگام را پس از حوادث ترافيكي در استان به خود اختصاص داده است. بالاترين نرخ خودكشي مردان با 5/13 نفر در هر صد هزار نفر در همدان اتفاق مي­افتد. در شهر همدان 1566 نفر در سال 1387 اقدام به خودكشي نموده­اند. كه 6/28 در هر صد هزار نفر براي مردان با 830 نفر و 1/263 براي زنان برآورد شده است. در سال 1388 در استان همدان 2954 نفر اقدام به خودكشي نموده­اند كه 250 نفر (68/14در هر صد هزار نفر) از آنان خودكشي منجر به فوت داشته اند. در سال 1389 ميزان خودكشي موفق 15/12 در هر صد هزار نفریبا 207 مورد كه 83 درصد آن در مردان با نرخ 32/20 در هر صد هزار نفر و 35 مورد با نرخ 08/4 در هر صد هزار نفر اتفاق افتاده است. تقریبا 10 درصد از افرادی که به خودکشی اقدام می نمایند در نهایت خود را می­کشند. رفتارهای خودکشی ناشی از رفتارهای سیکوپاتولوژیک پیچیده می باشد که برای درک کامل آن به داده های خاص اپیدمیولوژیکی نیاز است. دسترسی به اطلاعات جمعیتی و عوامل خطر یک نیاز ضروری برای طراحی مداخلات پیشگیری کننده است. تعیین تفاوت­های منطقه ای و جغرافیایی فاکتورهای تاثیر گذار بر رفتارهای خودکشی به سیاست­گذاران سلامت در طراحی برنامه های موثر پیشگیری کننده از خودکشی کمک می نماید. از سوی دیگر دسترسی به چنین داده­هایی به نظام ثبت دقیق نیاز دارد. ثبت دقیق خودکشی و اقدام به خودکشی در تعیین بزرگی مشکل، تعیین خصوصیات جمعیتی افراد مستعد به رفتارهای خودکشی، آشکار سازی عوامل حفاظتی و عوامل خطر رفتارهای خودکشی، تهیه اطلاعات معتبر برای سیاستگذاران سلامت و محققین موثر می باشد. انجام تحقیقات بیشتر می تواند در تصمیم گیری برای سیاست­گذاران سلامت مفید باشد. از آنجائیکه همدان رتبه سوم خودکشی کشوری را دارد و پیشگیری از خودکشی نیازمند اطلاعات دقیق از رفتارهای منجر به خودکشی است، این امر با جمع آوری اطلاعات دقیق موارد خودکشی می تواند میسر گردد.به همین جهت طراحی یک نرم افزار جامع که بتوان از آن به عنوان یک ابزار دقیق و معتبر در تمام تحقیقات مربوط به خودکشی استفاده نمود امری ضروری به نظر می رسد. در راستای بحث های مطرح شده مطالعه ای پایلوت طی ماه­های مهر تا پایان دی ماه 95 صورت گرفت و به مرور طراحی نرم افزار و محتوای آن بروز رسانی گردید، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی موارد اقدام به خودکشی بر حسب زمان، مکان و خصوصیات شخص، نوع اقدام به خودکشی، دفعات اقدام به خودکشی، پیامدهای آن و تعیین تاثیر اختلالات مرتبط با اقدام به خودکشی اقدام به ثبت موارد خودکشی از بهمن 95 تا بهمن 96 و طراحی نرم افزار ثبت خودکشی انجام خواهد گرفت.


اعضا:

دکتر علی قلعه ایها مسئول ثبت موارد اقدام به خودکشی در همدان

 

 

نظرسنجی
نظر شما در مورد محتوای مطالب چیست؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 19079
 بازدید امروز : 10
 کل بازدید : 66957
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2810

Copyright © 2013-2014 Hamedan University of Medical Scinces - All rights reserved

تمامی حقوق سایت متعلق به مرکز مطالعات هم گروهی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.